Inventarisatie & Sanering

Vergelijk offertes van asbest specialisten in Dordrecht!

Gratis offertes aanvragen

Asbest Dordrecht – Inventariseren en verwijderen

Asbest is tot 1994 veel gebruikt bij de bouw van woningen. Toen er meer bekend werd over de gezondheidsrisico’s is men gestopt met het gebruik van asbestvezels, maar toch zijn er in Dordrecht nog veel woningen die voor 1994 gebouwd zijn waarin nog steeds asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Hoewel dit geen gevaar hoeft te vormen snappen wij het volledig dat u zeker wilt weten of u te maken heeft met asbest. Het herkennen van asbestvezels is erg lastig. Om er achter te komen of een asbestsanering noodzakelijk is raden wij u aan om een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Of bent u op zoek naar een gecertificeerd expert voor het uitvoeren van een asbestonderzoek? Neem dan contact met ons op! Wij zijn een netwerk van specialisten, werkzaam in heel Nederland. Wij sturen u gratis en vrijblijvend offertes van bedrijven uit uw regio, door deze te vergelijken bent u altijd verzekerd van het beste aanbod.

Navigeer op deze pagina naar:

Asbest herkennen | Asbestinventarisatie | Asbest verwijderen | Gemiddelde kosten | Subsidie?

Asbest in huis of bedrijf?

Asbest is aanwezig in een breed aanbod aan gebouwen: van woningen tot industriële bedrijfspanden. U kan zowel als particulier als bedrijf een specialist uit ons netwerk in Dordrecht inschakelen voor een asbestinventarisatie of asbestverwijdering in uw woning of bedrijfspand. Asbest in bedrijfspanden is vaak te herkennen in rioleringsbuizen of ventilatiesystemen. Agrarische bedrijven hebben daarbij vaak te maken met asbesthoudende golfplaten op het dak. Ook in vele verschillende onderdelen van woonhuizen is asbest verwerkt: zo is het vaak verwerkt in het dakbeschot, vensterbanken en vloerbekleding zoals vinyl. Op deze pagina kunt u onder andere lezen hoe u producten met asbest zo goed mogelijk kunt herkennen en op welke manier u dit als particulier mag saneren.

Asbest, risico voor gezondheid?

Asbest kan een risico zijn voor uw gezondheid, maar het is in de meeste gevallen goed mogelijk om te leven met hechtgebonden asbest in huis. Het gevaar zit hem in het inademen van de vezels. Doordat de vezels diep in uw longen doordringen veroorzaken deze, op de lange termijn, vormen van longkanker. Na het inademen gaan er vaak jaren overheen voordat u hier ziek aan wordt. Op dit moment sterven er jaarlijks ongeveer 700 mensen aan de gevolgen van kanker na (vaak jarenlange) blootstelling. Wanneer u als particulier asbest in huis heeft, gaat het in de meeste gevallen om vezels die verwerkt zijn in een ander materiaal. Zo lang dit materiaal niet breekt of slijt is er geen kans op inademing.

asbest Dordrecht

Uw voordeel

  • Vergelijk offertes & bespaar tot 30%
  • De offerteaanvraag is gratis en vrijblijvend
  • Asbest specialisten uit Dordrecht

Benieuwd naar de kosten en mogelijkheden?

Benieuwd naar de kosten van asbestinventarisatie of asbestverwijdering? Vergelijk gratis offertes!

Gratis offertes aanvragen
herkennen van asbest

Asbest herkennen

Klanten vragen ons regelmatig of het mogelijk is om asbest te herkennen. In de praktijk blijkt het herkennen echter erg lastig en alleen met een labonderzoek kan voor de volle 100% vastgesteld worden of het gaat om asbest. Vanwege de voordelen van asbestvezels, werd het in het verleden op vele manieren toegepast. Asbestcement bijvoorbeeld, is vaak te herkennen in schoorsteenpijpen, golfplaten, bloembakken en vensterbanken. Vaak gaat het hierbij om een hechtgebonden variant en brengt dit relatief weinig gezondheidsrisico’s met zich mee. Spuitasbest is een stuk gevaarlijker. Spuitasbest is vanwege de goede isolatiewaarde in het verleden veel toegepast als isolatiemateriaal. Dit brengt veel meer risico’s met zich mee, waardoor een asbestsanering eigenlijk onmisbaar is.

asbestanalyse Dordrecht

Asbest of niet? Asbestanalyse uitvoeren!

Zoals wij al eerder vermeldden geeft alleen een labonderzoek 100% zekerheid. Het is als leek wel mogelijk om eventueel asbesthoudende producten te herkennen, maar omdat de vezels in zoveel verschillende producten gebruikt werden, is het lastig deze allemaal te herkennen. Als u wilt weten of u te maken heeft met asbest in uw huis of bedrijfspand in Dordrecht, dan is het raadzaam om een asbestinventarisatie uit te voeren. Een asbestonderzoek wordt vaak uitgevoerd door een gecertificeerd specialist uit Dordrecht, die met behulp van handgereedschap onderzoek doet naar direct waarneembaar asbest. Na een dergelijk asbestonderzoek zal de specialist uit Dordrecht een asbestinventarisatierapport opstellen waarin vermeld staat of een asbestverwijdering of eventueel verder onderzoek noodzakelijk is.

asbestinventarisatie Dordrecht

Asbestinventarisatie bij renovatie- of sloopwerkzaamheden

Bent u van plan om binnenkort uw woning te verbouwen? Of heeft u een pand in Dordrecht gekocht dat u wilt laten slopen? Als het huis gebouwd is voor 1994 is de kans groot dat er asbest aanwezig is in het pand. Zoals wij al eerder vermeldden hoeft dit niet altijd schadelijk te zijn voor de gezondheid, omdat de meeste vezels verwerkt zitten in een ander materiaal. Maar als u gaat slopen of verbouwen, zullen de materialen waar asbestvezels in verwerkt zitten ook beschadigen. Dit heeft als gevolg dat de vezels vrijkomen en dat de kans op inhalering aanwezig is.

Laat daarom voor u gaat slopen een asbestinventarisatie uitvoeren, zodat u zeker weet dat de werkzaamheden veilig plaats kunnen vinden.

asbestinventarisatierapport opstellen Dordrecht

Asbestinventarisatierapport

Als u een asbestinventarisatie laat uitvoeren, dan wordt er onderzoek gedaan naar direct waarneembaar asbest. Een specialist kan deze relatief eenvoudig herkennen. Als u dit laat doen door een gecertificeerd specialist uit Dordrecht dan krijgt u achteraf een asbestinventarisatierapport toegestuurd. Hierin staan in grote lijnen wat er tijdens het asbestonderzoek is vastgesteld: of er asbestverdachte objecten zijn gevonden en waar deze zich bevinden. Als er producten naar een laboratorium zijn gestuurd dan staat ook de conclusie van de analyse in het rapport. Een gecertificeerd specialist uit Dordrecht geeft bovendien aan welke methode gehanteerd dient te worden bij de asbestsanering en wat de risicoklasse is. In de conclusies kunt u tevens lezen of het mogelijk is als particulier de asbest te verwijderen of dat u hier een gecertificeerd bedrijf uit Dordrecht voor moet inschakelen.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Als particulier en als bedrijf is het altijd mogelijk om vrijblijvend een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Als u van plan bent panden van voor 1994 te gaan verbouwen, dan bent u echter verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Omdat het slopen van asbesthoudende materialen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, dient dit te gebeuren onder strenge voorschriften. Daarom bent u verplicht om een asbestinventarisatierapport te overhandigen aan de gemeente wanneer u een sloopvergunning aan wil vragen. Als u gaat verbouwen dan snappen wij dat u niet teveel geld wilt uitgeven aan een dergelijk asbestonderzoek. Door de offertes van diverse gecertificeerde specialisten uit Dordrecht met elkaar te vergelijken bent u altijd verzekerd van de laagste prijzen.

Asbestonderzoek type A, B, 0 of G

Als u een asbestonderzoek wilt laten uitvoeren, dan kunt u in eerste instantie kiezen tussen een type 0 en type A asbestinventarisatie. Een type 0 asbestonderzoek wordt gebruikt om vast te stellen of er een risico is in gebouwen die in gebruik zijn. Een dergelijke asbestinventarisatie voldoet niet als u een sloopvergunning wilt aanvragen, dan zult u een type A asbestonderzoek uit moeten voeren. Tijdens dit onderzoek wordt enkel gezocht naar asbestverdachte objecten en stuurt de specialist eventueel een monster naar het laboratorium. Aan de hand van het type A onderzoek zal eventueel aanvullend onderzoek worden uitgevoerd: type B of G. Bij een type B onderzoek gaat het vaak om destructief asbestonderzoek dat vlak voor de totaalsloop of verbouwing plaatsvindt.

Wilt u weten of er asbest in uw woning aanwezig is?

Laat een asbestinventarisatie uitvoeren door een gecertificeerd expert. Vergelijk offertes & bespaar!

Gratis offertes aanvragen
asbest verwijderen Dordrecht

Asbest laten verwijderen

Hoewel u asbest zeker niet in alle gevallen moet laten saneren, begrijpen wij het helemaal dat u voor de zekerheid een asbestsanering wilt laten uitvoeren. In het asbestinventarisatierapport staat omschreven wie een dergelijke asbestsanering mag uitvoeren. Wanneer het gaat om kleine hoeveelheden die u in z’n geheel kunt verwijderen dan is het in sommige gevallen mogelijk om zelf asbest te verwijderen. Meestal raad de specialist uit Dordrecht u echter aan om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor de asbestsanering. Over het algemeen maken de bedrijven uit Dordrecht gebruik van 4 verschillende methodes: containment, couveuse, de glovebag of de openlucht methode. Al deze methodes zorgen ervoor dat het risico op kruisbesmetting zo klein mogelijk is.

asbestverwijdering, particulier of bedrijf?

Asbest verwijderen: particulier of bedrijf?

Zoals wij u al eerder lieten weten is het voor een particulier in sommige gevallen toegestaan om zelf het asbest te verwijderen. Als u als bedrijf zijnde asbesthoudende producten hebt kunnen herkennen, dan is het echter niet toegestaan om dit zomaar te verwijderen. Indien uit de test blijkt dat het gaat om hechtgebonden asbest, dan kunt u dit laten zitten. In een bedrijfspand is het wel van groot belang dat u weet waar het asbest zich bevindt en dat u een plan opstelt hoe u hiermee omgaat. Zo creëert u een veilige werkomgeving voor al uw werknemers. Als u toch besluit om het niet te laten zitten, dan mag u het enkel laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf uit Dordrecht.

Asbest verwijderen? Uitleg van het proces!

Als u overweegt een asbestsanering uit te laten voeren, dan begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar het proces van de asbestverwijdering. Hoewel elke asbestverwijdering verschilt, doorloopt u altijd een aantal verschillende stappen:

  • U start met het uitvoeren van een asbestinventarisatie, eventueel gevolgd door een aanvullend asbestonderzoek
  • Na een risicobeoordeling bepaalt de SC-540 gecertificeerde specialist welke methode tijdens het saneren gehanteerd wordt: de containment, glovebag, couveuse of openlucht methode
  • De asbestsanering gaat van start, in de meeste gevallen hoeft u hier niet bij aanwezig te zijn
  • Na afloop volgt er een eindcontrole, zodat u zeker weet dat de asbestverwijdering volledig succesvol is geweest
asbestsanering Dordrecht

Wanneer is asbestverwijdering verplicht?

Heeft u een asbestonderzoek laten uitvoeren en is hieruit gebleken dat er inderdaad asbest in uw woning of bedrijfspand in Dordrecht aanwezig is? In de meeste gevallen gaat het om een hechtgebonden variant en bent u dus niet verplicht om dit te verwijderen. Natuurlijk kunt u er ook in dat geval voor kiezen om het asbesthoudend materiaal uit uw woning te verwijderen. Enkel in sommige gevallen is het saneren van asbest verplicht, bijvoorbeeld in het geval van asbesthoudende golfplaten op uw dak. Doordat de golfplaten eenvoudig kunnen verweren is de kans op het losraken van asbestvezels aanwezig. Per 2024 geldt er dan ook een verbod op een asbestdak.

Het proces van asbestverwijdering in beeld:

Asbest verwijderen in uw huis of bedrijfspand?

Vergelijk offertes van gecertificeerde specialisten en bespaar tot 30% op de kosten!

Gratis offertes aanvragen

Kosten asbestinventarisatie

Als u een asbestinventarisatierapport nodig heeft voor het aanvragen van een sloopvergunning, dan zult u een type A asbestonderzoek uit moeten voeren. Dit kost in Dordrecht gemiddeld €375,- tot €500,-. Zoals u ziet kunnen de kosten enorm verschillen. Dit heeft ermee te maken dat elke asbestsanering expert uit Dordrecht zelf een tarief mag hanteren. Doordat u dankzij onze werkwijze (offertes vergelijken) een inzicht krijgt in de prijzen van diverse specialisten, weet u zeker dat u niets teveel betaalt. Is het nodig om aanvullend onderzoek uit te laten voeren? Een type B asbestinventarisatie kost gemiddeld €650,- tot €1.500,- en type G kost ongeveer €450,- tot €750,-.

Prijstabel: kosten asbestinventarisatie

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kosten, inclusief btw
Type A €375,- tot €500,-
Type B €650,- tot €1.500,-
Type 0 €175,- tot €225,-
Type G €450,- tot €750,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten.

Kosten asbest verwijderen

Als u na de asbestinventarisatie besluit om een asbestsanering uit te voeren, dan lopen de kosten nog verder op. Wat u precies gaat betalen voor de asbestsanering is grotendeels afhankelijk van het formaat van het te saneren materiaal. Laat u één ruimte tot 35 vierkante meter saneren? De gemiddelde kosten hiervoor bedragen ongeveer €1.000,- tot €1.200,-. Voor het saneren van uw dak liggen de kosten vaak iets lager. Voor een asbestsanering van 10 tot 20 vierkante meter aan golfplaten betaalt u gemiddeld €800,- tot €900,-. Bovendien heeft u in 2018 hierbij recht op een subsidie, waardoor de prijzen nog gunstiger zijn.

kosten asbest verwijderen
Gratis offertes aanvragen

Prijstabel: kosten asbest verwijderen

Asbest verwijderen per ruimte Gemiddelde kosten, inclusief btw
1 ruimte tot 35 m² €1.000,- tot €1.200,-
2 ruimten tot 40 m² €1.100,- tot €1.300,-
2 ruimten tot 70 m² €1.600,- tot €1.800,-
3 ruimten tot 50 m² €1.500,- tot €1.700,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten. Vraag voor exacte prijsberekeningen vrijblijvende offertes aan.

Prijstabel: asbest golfplaten verwijderen

Asbest verwijderen: golfplaten Gemiddelde kosten, inclusief btw
1 – 10 m² €650,- tot €750,-
11 – 20 m² €800,- tot €900,-
21 – 30 m² €850,- tot €950,-
31 – 50 m² €900,- tot €1.000,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten. Benieuwd naar de exacte prijzen? Vraag dan offertes aan.

Asbest zelf verwijderen en afvoeren

Heeft u na de asbestinventarisatie besloten om zelf een asbestsanering uit te voeren? Houd er dan rekening mee dat er strenge eisen gesteld worden aan het verwijderen en afvoeren van de besmette producten. Neem in ieder geval contact op met het gemeenteloket van Dordrecht, zodat zij u kunnen informeren over de mogelijkheden omtrent het verwijderen en afvoeren. Bovendien is het in sommige gemeentes verplicht om een melding te doen als u zelf een asbestsanering uit gaat voeren. Om de kans op kruisbesmetting zo klein mogelijk te houden, geven wij u de volgende tips. Wij raden u aan om uw beschermende kleding aan te trekken in een andere ruimte dan de besmette ruimte. Houd uw schone kleding uit de buurt, zodat deze tijdens het saneren niet besmet raken. Bedek al uw lichaamsdelen met beschermende kleding die u naderhand kunt verwijderen.

Asbestafval

Het maakt niet uit hoe klein uw asbestafval ook is: het afvoeren hiervan zult u af moeten stemmen met uw gemeente. Na de asbestsanering dient u het asbestafval voor het afvoeren in te pakken volgens strenge verpakkingsvoorwaarden. Voor de details van deze voorwaarden kunt u overleggen met het gemeenteloket van Dordrecht. Vaak bieden gemeentes speciale afvalzakken aan, waarin u het asbestafval kunt afvoeren. Deze vuilniszakken kunt u volledig afsluiten en ze geven duidelijk aan dat het materiaal asbest bevat. Na het verpakken mag u het asbest niet zomaar naar de vuilstort afvoeren. In de meeste gemeentes is er een speciale milieustraat waar u terecht kan met uw asbestafval. Als u het niet vertrouwd om het afvoeren van het asbestafval zelf uit te voeren dan kunt u de gemeente vragen naar de mogelijkheden.

verbod asbest dak 2024

Asbestverbod in 2024 op daken

Vele tuinhuizen, maar ook agrarische panden hebben een dak van golfplaten. Omdat er in het verleden asbestvezels werden gebruikt bij de productie van deze golfplaten, is een dak hiervan een groot gezondheidsrisico. Het dak heeft namelijk flink wat te verduren, en zal na verloop van tijd verweren. Het verweren zorgt er echter niet voor dat het dak minder functioneert, en dat is de reden waarom vele inwoners van Dordrecht hun dak nog niet hebben laten saneren.

Per 2024 geldt er echter een verbod op asbestdaken, dus voor die tijd is het noodzakelijk om een asbestsanering uit te laten voeren. Dit verbod geldt enkel voor asbestdaken zelf, en niet voor bijvoorbeeld uw dakbeschot.

subsidie voor asbest verwijderen

Subsidieregeling asbestdaken verwijderen

Hoewel het verbod op een asbestdak pas over een paar jaar ingaat, zijn er voldoende redenen om de daken zo snel mogelijk te verwijderen. Allereerst is dit natuurlijk veel beter voor uw gezondheid en de gezondheid van alle omwonenden. Ten tweede kunt u ook in 2018 profiteren van een speciale subsidie die de Nederlandse overheid heeft vrijgesteld. De subsidie kunt u aanvragen tot 31 december 2019, maar als het beschikbare budget op is dan kunt u hier geen aanspraak meer op doen. De subsidie bedraagt maximaal €25.000,- per adres en u krijgt een vergoeding van €4,50 per vierkante meter asbestdak dat u laat verwijderen. Ook deze subsidie is enkel geldig voor het saneren van asbestdaken, en niet voor uw dakbeschot of schoorsteen. Tip: u leest op de website van RVO meer over deze subsidie.

asbestsanering Dordrecht

Asbest specialisten met SC-540 certificaat

Als u niet wilt gaan verbouwen of slopen dan kunt u een type 0 asbestinventarisatie laten uitvoeren. Dit is de meest voordelige optie, en wordt veelal uitgevoerd door een niet gecertificeerd specialist. Wanneer u wel wilt gaan verbouwen bent u echter verplicht om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen door een SC-540 gecertificeerd expert uit Dordrecht. Ook als bedrijf bent u verplicht om een expert in te schakelen dat beschikt over het SC-540 certificaat. Bent u op zoek naar een gecertificeerd specialist uit Dordrecht? Wij werken samen met diverse vakmannen die u kunnen helpen met het uitvoeren van een onderzoek of analyse. Vraag via ons contactformulier vrijblijvend een aantal offertes aan.

Besparen? Vrijblijvend offertes vergelijken!

Wilt u graag uw asbesthoudend dakbeschot laten saneren? Of bent u geïnteresseerd in een asbestverwijdering van uw dak? Ook als u vrijblijvend wilt laten onderzoeken of er daadwerkelijk asbest aanwezig is in uw pand in Dordrecht kunt u contact met ons opnemen. Wij werken samen met experts uit heel Nederland die werkzaam zijn op het gebied van asbestsanering en –onderzoek. Dankzij deze werkwijze kunt u via onze service eenvoudig inzicht krijgen in de tarieven van diverse aanbieders. Vul het contactformulier zo compleet mogelijk in zodat de specialisten een offerte op maat kunnen opstellen. U ontvangt maximaal 6 prijsopgaven. Vergelijk deze op prijs en aanbod zodat u verzekerd bent van de beste service tegen de laagste prijzen!