Asbest Utrecht

Asbest Utrecht

Sinds een aantal jaar wordt er vanuit de Nederlandse overheid aandacht besteed aan het herkennen, saneren en afvoeren van asbest, om zo in 2024 al het loshangende asbest verwijderd te hebben. Wilt u uw woning renoveren of verbouwen, en is deze voor 1994 gebouwd? Dan is het verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Tijdens een asbestinventarisatie zal een expert uit Utrecht controleren of er geen gebruik is gemaakt van asbestisolatie of andere asbestproducten tijdens de bouw, en kijkt hij tevens naar de staat van het materiaal. Vervolgens levert de specialist een asbestinventarisatierapport af, op basis waarvan de gemeente u een vergunning kan geven voor de asbestverwijdering en de sloop van een woongedeelte. Wil u meer weten over de mogelijkheden of over de kosten? Aarzel dan niet om op onze offertepagina het contactformulier in te vullen. Wij beheren een netwerk van bedrijven en sturen u geheel vrijblijvend meerdere offertes toe van experts uit Utrecht.

Asbest herkennen

Regelmatig krijgen wij van klanten uit Utrecht de vraag hoe zij asbest kunnen herkennen, en hoe zij hier vervolgens mee om moeten gaan. Het antwoord hierop is afhankelijk van het soort asbest waarover we spreken. Er bestaan twee soorten asbestproducten: hechtgebonden en losgebonden. Met de hechtgebonden producten is er weinig aan de hand, omdat de asbestvezels stevig in het materiaal verankerd zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cement. De loshangende producten zijn gevaarlijker, doordat de vezels dan vrij in de lucht kunnen komen. U moet deze dan ook altijd laten verwijderen. Losgebonden asbest is te herkennen aan de vezelachtige structuur.

Asbest in huis of bedrijf

Wij noemden al dat het herkennen van asbestproducten niet altijd eenvoudig is, alhoewel in sommige gevallen de vezelstructuur voldoende indicatie geeft. Er zijn echter wel een aantal woononderdelen waarbij voor 1994 vrijwel altijd gebruik werd gemaakt van asbest als basismateriaal. Het meest bekende voorbeeld is wellicht het golfplaten dak, maar ook het dakbeschot (onder uw dak) is meestal van asbestplaten gemaakt. In de meeste gevallen is dit asbest dakbeschot te herkennen aan de lichtgrijze kleur. Andere plekken waar asbestproducten gebruikt werden is het riool, de vloerbedekking en bij de bekleding van de afzuigkap. Bij bedrijven moet u letten op de ventilatiepijpen.

asbestverwijdering

Wilt u asbest laten verwijderen en afvoeren? De experts helpen u graag!

Benieuwd naar de kosten van asbestinventarisatie of asbestverwijdering? Vergelijk offertes van specialisten uit Utrecht.

asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatie bij renovatie- of sloopwerkzaamheden

Wilt u uw dak of dakbeschot vervangen, of anderzijds een renovatie uitvoeren bij uw woning of bedrijfspand in Utrecht? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Een asbestonderzoek bestaat uit drie onderdelen, waarvan het vooronderzoek de eerste is. Bij het asbestonderzoek kijkt men naar bouwkundige gegevens en oude bouwaanvragen. Daarna wordt de daadwerkelijke asbestinventarisatie gedaan tijdens het veldwerk. De inspecteur zal de hele woning bij langs gaan en alle risicovelden noteren, en hier eventueel monsters van nemen. Tot slot zal op basis van het labonderzoek en het veldwerk een asbestinventarisatierapport worden afgegeven met advies voor de asbestverwijdering.

asbestonderzoek Utrecht

Asbestonderzoek type A, B, 0 of G

Wanneer u bij de gemeente komt voor het aanvragen van een asbestinventarisatie, dan heeft de gemeenteambtenaar de keus uit drie vormen van asbestonderzoek: de types A, B, 0 of G. Het Type A onderzoek is geschikt voor het indienen van een slooprapport, waarbij men zichtbare asbestrisico’s onderzoekt, en een plan voor de asbestsanering opstelt. Het B onderzoek vormt hierop een aanvulling, waarbij men ook het vermoeden van onzichtbare risico’s onderzoekt. Een type 0 asbestonderzoek richt zich op gebouwen dat nog in gebruik is, en de vraag of er sprake is van een blootstellingrisico. Het asbestinventarisatierapport dat hieruit voorkomt, geldt niet als basis voor een sloopvergunning.

asbest herkennen en saneren

Asbest laten verwijderen

Als er uit de asbestinventarisatie blijkt dat er sprake is van gevaarlijk asbestblootstelling, dan is het hoog tijd om de producten te verwijderen. Het verwijderen van de asbest is relatief gevaarlijk, omdat op dit moment er een grote sprake is van blootstelling aan de asbestvezels. Het is daarom ook verstandig om de asbestverwijdering over te dragen aan een erkend vakman uit Utrecht. Deze maken bij het verwijderen gebruik van professionele technieken en beschermende kleding, en zullen tevens het risico op loskomende vezels bij de asbestverwijdering aanzienlijk beperken. Eventueel is het een optie om als particulier zelf de asbest te verwijderen.

asbestinventarisatie

Asbest zelf afvoeren

Bent u redelijk handig en wilt u zelf uw woning saneren? Dan zult u eerst bij het gemeenteloket langs moeten gaan. Voor een asbestsanering gelden namelijk strenge regels, en alleen in sommige gevallen staat men particulieren toe om zelf de asbest te verwijderen en afvoeren. Zo is een asbestsanering enkel mogelijk wanneer u het materiaal niet beschadigt, en als er niet meer dan 35m2 verwijderd wordt. Het is gevaarlijker om een dakbeschot van asbest op de verkeerde wijze te verwijderen en afvoeren, dan om deze te laten zitten. Schakel daarom bij twijfel altijd een erkend bedrijf uit Utrecht voor de asbestsanering.

asbestsanering Utrecht

Asbestanalyse uitvoeren

Hebt u het vermoeden dat er asbest in het dak zit, maar weet u niet zeker of u deze dient te saneren? Dan is het een optie om een asbestanalyse aan te vragen. Een asbestanalyse wordt meestal gedaan door een SC 540 gecertificeerd asbestbedrijf uit Utrecht. Hiervoor moet u een monster van ongeveer 4 centimeter omtrek opsturen naar het bedrijf. Deze zal met een eenvoudige test achterhalen of er inderdaad sprake is van asbestvezels, en u vervolgens informeren over de vervolgstappen voor het saneren van uw dak, of de juiste methode van asbestverwijdering. De bedrijven uit ons netwerk zijn allen ruim ervaren in de asbestsanering.

asbest verwijderen subsidie

Subsidieregeling asbestdaken verwijderen

Voor het uitvoeren van een asbestsanering is het als particulier mogelijk om gebruik te maken van een subsidie voor het saneren van asbestdaken. U komt alleen in aanmerking voor deze subsidie op het moment dat u de rekening betaalt voor de asbestsanering, en wanneer de naam op de aanvraag van de subsidie overeenkomt met de factuur. Overheden die een golfplaten dakbeschot met asbest willen saneren krijgen hiervoor geen subsidie. Voor bedrijven gelden andere regels. Voor hen bestaan er twee vormen van subsidie, beide gericht op het saneren van asbestdaken. Wilt u een asbestverwijdering toepassen bij een ander woononderdeel, dan betaalt u hier zelf voor.

asbestsanering offerte Utrecht

Kosten

De kosten voor een asbestinventarisatie, asbestanalyse en asbestsanering zullen over het algemeen relatief hoog uitvallen, maar hangen af van het soort asbestonderzoek dat nodig is, en in hoeverre het noodzakelijk is het pand te saneren. Een Type A onderzoek kost gemiddeld €400,-, terwijl een 0 analyse rond de €60,- vraagt. Een consult voor de asbestinventarisatie brengt kosten rond de €200,- mee. Voor de daadwerkelijk asbestverwijdering hangen de kosten af van hoeveel werk u zelf doet. Bij het eigenhandig saneren moet u rekening houden met enkele honderden euro’s. Voor de inzet van een professioneel asbestbedrijf uit Utrecht gelden gemiddelde kosten van €25m- per m2.

Vrijblijvend offertes vergelijken

Heeft u een vraag over het herkennen van een dakbeschot met asbestvezels? Wilt u weten in hoeverre u subsidie kunt vragen voor het verwijderen en afvoeren van de golfplaten van het dak? Of hebt u behoefte aan een overzicht van de kosten voor de asbestsanering en het asbestinventarisatierapport? Aarzel dan niet om u met ons in verbinding te stellen. Geeft uw wensen voor de asbestinventarisatie en het asbestinventarisatierapport door via ons offerteformulier, en wij sturen u spoedig een aantal geheel vrijblijvende offertes toe van experts uit Utrecht. Het is aan u om deze met elkaar te vergelijken op basis van prijs en aanbod.