Asbest laten verwijderen?

Bespaar op de kosten! Vergelijk gratis offertes.

Nu gratis offertes vergelijken

Asbest verwijderen kosten

Veel mensen zijn op de hoogte van de gevaren van asbest, maar zijn zich niet altijd bewust van het feit dat asbest ook in hun woning aanwezig kan zijn. Vermoedt u asbest? Laat dit dan professioneel verwijderen door een asbestbedrijf uit uw regio. Wilt u eerst zekerheid of er in uw dak inderdaad asbestvezels verwerkt zijn? Schakel dan een asbestbedrijf in voor een inventarisatie.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten van asbestsanering of -onderzoek en het afvoeren van het puin. Ook leest u meer over de voordelen van een gecertificeerd bedrijf en krijgt u informatie over de mogelijke subsidie de u kunt aanvragen. Besparen op de kosten? Vergelijk dan gratis en vrijblijvend meerdere offertes.

Navigeer op deze pagina naar:

kosten asbest verwijderen

Verschil in kosten losgebonden en vastgebonden asbest

Wanneer u asbest in huis hebt zijn er twee verschillende soorten: losgebonden en vastgebonden asbest. Vastgebonden asbest is de meest voorkomende soort. Hierbij zijn de asbesthoudende vezels verwerkt in een ander product, en zitten ze helemaal vast in bijvoorbeeld golfplaten of een vensterbank.

Losgebonden asbest is een stuk gevaarlijker. Hierbij gaat het om asbestvezels die gemakkelijker loslaten of zelfs al door de lucht zweven. Hiermee vormt losgebonden asbest een direct risico voor uw gezondheid. Losgebonden asbesthoudende materialen moet u altijd professioneel laten verwijderen, terwijl u de vastgebonden variant in sommige situaties zelf mag verwijderen. De kosten voor het verwijderen van losgebonden asbestmaterialen liggen dus ook een stuk hoger dan een asbestsanering van de vastgebonden variant.

Kosten verwijderen asbestdak

Omdat asbestdaken een gevaar vormen voor de gezondheid, wil de overheid dat de asbestdaken zo snel mogelijk verwijderd worden. De kosten voor het verwijderen van asbestdaken zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als u niet zeker weet of er sprake is van een asbestdak, dan zult u eerst een asbestsanering uit moeten laten voeren. Hierdoor zal de totale prijs een stuk hoger liggen.

Bent u al op de hoogte van asbesthoudende golfplaten dan hoeft u enkel nog de asbestverwijdering zelf te betalen. Tot 10 vierkante meter zijn de kosten gemiddeld €675,-. Voor een dak tot 20 vierkante meter, liggen de prijzen uiteraard hoger: gemiddeld rond de €850,-. Bij sommige asbestbedrijven betaalt u extra voor het afvoeren van de golfplaten.

Kosten asbest golfplaten verwijderen

Kosten asbest golfplaten verwijderen Gemiddelde kosten, inclusief btw*
1 – 10 m² €675,-
11 – 20 m² €800,-
21 – 30 m² €850,-
31 – 50 m² €925,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten, exclusief de kosten voor asbestinventarisatie. Benieuwd naar de exacte prijzen? Vraag dan gratis offertes aan.

asbestdak laten verwijderen

Asbestdak verwijderen na 2024

Per 2024 geldt er een verbod op asbestdaken. Dit houdt in dat u voor die tijd uw asbesthoudende golfplaten moet vervangen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete. Er is gekozen voor een verbod op asbestdaken, omdat asbesthoudende golfplaten een gevaar vormen voor de hele omgeving. Door slijtage of verwering is de kans groot dat de asbestvezels loslaten en door de lucht gaan zweven. Zelfs met slijtage doet het dak echter nog prima z’n werk, met als gevolg dat deze ook beschadigd op het dak blijven liggen.

Hoewel 2024 nog ver weg is, is het zeker aan te raden om zo snel mogelijk een asbestsanering uit te voeren. U heeft op dit moment namelijk recht op een subsidie, waardoor de kosten een stuk aantrekkelijker zijn.

Kosten verwijderen asbest in uw woning

Asbestmaterialen kunnen zich in verschillende ruimtes in uw woning bevinden. Het bevindt zich vaak in het dak of het dakbeschot, maar is ook terug te vinden in het zeil op de vloer of in de riolering. Door middel van een asbestonderzoek komt u erachter of en waar u asbesthoudende producten in huis hebt. Voor de asbestverwijdering betaalt u aan de hand van de ruimte. Voor de asbestverwijdering van één ruimte tot 35 vierkantte meter bedragen de kosten ongeveer €1.050,-. Een asbestsanering van twee ruimtes van samen 40 vierkante meter, kost gemiddeld €1.150,-.

Wat kost asbest verwijderen?

Asbest verwijderen kosten: per ruimte Gemiddelde kosten, inclusief btw*
1 ruimte tot 35 m² €1.050,-
2 ruimtes tot 40 m² €1.150,-
3 ruimtes tot 50 m² €1.450,-
2 ruimtes tot 70 m² €1.700,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten, exclusief de kosten voor asbestinventarisatie. Vraag voor exacte prijsberekeningen gratis offertes aan.

Welke factoren beïnvloeden de prijs

De kosten voor asbestsanering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst speelt uiteraard het asbesttype een rol. Asbestsanering van het losse type vraagt een specialistische aanpak die een stuk kostbaarder is. Daarnaast betaalt u vaak ook voor het afvoeren van asbestmaterialen. Dit moet ook onder strenge voorschriften gebeuren zodat de asbestvezels tijdens het afvoeren niet vrijkomen. Dit maakt het niet altijd mogelijk om zelf asbestmaterialen af te voeren.

Laat u bovendien eerst een asbestinventarisatie uitvoeren, dan ligt de kostprijs uiteraard hoger. Een standaard type A asbestinventarisatie kost ongeveer €300,- tot €400,-. Is er een uitgebreider onderzoek nodig, dan lopen de kosten verder op.

Wat kost een asbestinventarisatie?

Type asbestinventarisatie Kosten asbestinventarisatie, inclusief btw* Aanvullende informatie
Visuele beoordeling op asbestverdachte materialen (type 0) €100,- tot €200,- Het zogenaamde type 0 onderzoek bestaat uit een visuele beoordeling of er asbestverdachte materialen aanwezig zijn.
Eerste asbestinventarisatie €300,- tot €400,- De eerste asbestinventarisatie (voorheen type A) omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die direct waarneembaar zijn.
Aanvullende asbestinventarisatie €650,- tot €1.500,- De aanvullende asbestinventarisatie (voorheen type B) wordt uitgevoerd wanneer tijdens de eerste inventarisatie wordt vermoed dat er niet-waarneembare asbest aanwezig is.

*Let op dit zijn gemiddelde kosten, inclusief btw. Vraag voor exacte prijzen gratis en zonder verplichting offertes aan.

Op zoek naar een goedkope asbestspecialist uit de regio?

Vul het offerteformulier in en vind eenvoudig de beste specialist!

Gratis offertes aanvragen

Zelf asbest verwijderen?

In sommige omstandigheden is het toegestaan om zelf asbestmaterialen in huis te verwijderen. Voorwaarde voor deze asbestsanering is wel dat het gaat om kleine hoeveelheden (maximaal 35 vierkante meter) vastgebonden asbest. Bijvoorbeeld wanneer er asbest in een bloembak of vensterbank zit. U moet dit in één keer kunnen verwijderen zonder het object te beschadigen. Zo blijft het risico op besmetting het kleinst. Dit mag u uiteraard niet zomaar doen.

Allereerst moet u voor de asbestsanering een melding doen bij de gemeente: dit doet u gemakkelijk via het online omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig, deze vraagt u online aan. Na het verwijderen van de asbesthoudende producten moet u deze goed verpakken in een zak waarop aangegeven staat dat er asbest aanwezig is.

Kosten zelf asbestdak verwijderen

Asbestdak verwijderen (6 m²) Kosten*
Melding bij gemeente €0,-
Materialen (zoals dik plastic en beschermde kleding) €100,-
Afvoer asbest naar milieustraat Meestal gratis **
Nieuw golfplatendak €180,-
Totaal €280,-
* = dit zijn gemiddelde kosten inclusief btw voor een dak van 6 m².
** = per gemeente verschillend. Kosten kunnen oplopen tot €175,-

prijzen asbestsanering

Is er in 2019 subsidie mogelijk?

Is uw woning voor 1994 gebouwd? Dan is de kans aanwezig dat er asbest verwerkt is in het dak of op andere plekken van uw woning. In het dak werd asbest verwerkt in golfplaten, platte dakleien of het dakbeschot. In gewone dakpannen zit geen asbest. Vanaf 2025 is asbest verboden, wegens gezondheidsrisico’s.

Asbestsanering heeft een behoorlijke prijs, omdat het enkel door specialisten op een veilige manier uitgevoerd moet worden. De subsidieregeling verwijdering van asbestdaken was er om asbestverwijdering in daken of onder golfplaten te stimuleren. In december 2018 is het budget dat voor de asbestsanering beschikbaar was uitgeput. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Op rvo.nl leest u meer over deze subsidie.

Asbestsaneringsfonds in 2019

Dat de subsidie voor het verwijderen van een asbestdak uitgeput is, betekent niet dat u de prijs voor asbestsanering geheel zelf moet betalen. Naar schatting is er in Nederland nog 80 miljoen vierkante meter asbestdak. Vanaf 2025 zijn ook bestaande daken met asbest verboden. Het verwijderen van asbest heeft een behoorlijke prijs, omdat enkel specialisten het mogen uitvoeren. Bij het verwijderen moet namelijk voorkomen worden dat asbestvezels vrijkomen. Niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen.

Daarom hebben het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeentes, banken en de Rijksoverheid samen een fonds opgericht voor asbestsanering. Het fonds vervangt de subsidieregeling. Zowel particulieren als agrariërs kunnen aanspraak maken op het fonds. In het nieuwsartikel op nu.nl leest u meer.

Zijn de kosten aftrekbaar?

De kosten van asbestsanering zijn vaak onverwachte kosten. Omdat de overheid asbestverwijdering zoveel mogelijk wil stimuleren, vanwege de volksgezondheid, zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen.

Naast het eerdergenoemde fonds heeft de Belastingdienst ook twee soorten aftrekposten en een speciale afschrijvingsregeling.

Let op: deze regelingen gelden enkel voor bedrijven! Laat u als particulier een asbestdak verwijderen? Dan zijn de saneringskosten helaas niet aftrekbaar van de belasting.

Waarom een asbestsaneringsbedrijf inschakelen?

Vermoedt u dat er mogelijk asbest in huis is? Het herkennen van asbest is zodanig moeilijk, dat dit zonder ervaring bijna niet te doen is. Een asbestsaneringsbedrijf kan het asbest voor u herkennen, opsporen en verwijderen. Zo weet u zeker dat uw gezondheid in huis geen gevaar loopt en hoeft u zelf geen tijd en energie in een asbestsanering te steken. Hieronder staan de belangrijkste voordelen van het inschakelen van een asbestsaneringsbedrijf:

  • Een asbestsaneringsbedrijf zal asbesthoudende objecten sneller herkennen.
  • U hoeft geen gereedschappen en beschermende kleding aan te schaffen om asbest te verwijderen.
  • Uw gezondheid loopt tijdens de asbestverwijdering geen gevaar.
  • Het asbestsaneringsbedrijf zorgt tevens voor het afvoeren van asbest.

Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven

In sommige gevallen is het toegestaan om asbest zelf te verwijderen, maar meestal is het noodzakelijk om een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen voor asbestverwijdering. Er bestaan ook niet-gecertificeerde asbestbedrijven, deze kunt u inschakelen voor het uitvoeren van een asbestonderzoek type 0. Dit is een onderzoek dat u voordelig laat uitvoeren, maar waar u geen officieel rapport voor krijgt.

Onderzoek type 0 is dan ook niet voldoende als u een sloopmelding wil maken. In dat geval is het belangrijk om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor de asbestsanering. Op ascert.nl leest u meer over de noodzaak van een gecertificeerd asbestbedrijf.

kosten asbestsanering

Bespaar door offertes te vergelijken!

Wilt u binnenkort uw asbesthoudende producten in huis laten verwijderen? Of moet u de golfplaten op uw dak vervangen en wilt u eerst meer informatie over de kosten? Vul dan snel het offerteformulier in. Via het formulier geeft u gemakkelijk uw wensen door aan meerdere bedrijven uit uw regio. Zij sturen u zo snel mogelijk een offerte op maat, zodat u de prijsopgaven van maximaal 5 bedrijven kunt vergelijken. Kies zo voor het bedrijf met het beste aanbod en bespaar tot maar liefst 30% op de totaalprijs! Het gebruik van onze offerteservice is gratis en helemaal vrijblijvend! U zit dus nergens aan vast!

Gratis offertes aanvragen