Inventarisatie & Sanering

Vergelijk offertes van asbest specialisten in Maastricht!

Gratis offertes aanvragen

Asbest Maastricht – Inventariseren en verwijderen

Sinds een aantal jaar wordt er vanuit de Nederlandse overheid aandacht besteed aan het herkennen, saneren en afvoeren van asbest, om zo in 2024 al het loshangende asbest verwijderd te hebben. Wilt u uw woning renoveren of verbouwen, en is deze voor 1994 gebouwd? Dan is het verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Tijdens een asbestinventarisatie zal een expert uit Maastricht controleren of er geen gebruik is gemaakt van asbestisolatie of andere asbestproducten tijdens de bouw, en kijkt hij tevens naar de staat van het materiaal. Vervolgens levert de specialist een asbestinventarisatierapport af, op basis waarvan de gemeente u een vergunning kan geven voor de asbestverwijdering en de sloop van een woongedeelte.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of over de kosten? Aarzel dan niet om op de offertepagina het contactformulier in te vullen. Wij beheren een netwerk van bedrijven en sturen u geheel vrijblijvend meerdere offertes toe van experts uit Maastricht.

Navigeer op deze pagina naar:

Asbest herkennen | Asbestinventarisatie | Asbest verwijderen | Gemiddelde kosten | Subsidie?

Asbest in huis of bedrijf?

Wij noemden al dat het herkennen van asbestproducten niet altijd eenvoudig is, alhoewel in sommige gevallen de vezelstructuur voldoende indicatie geeft. Er zijn echter wel een aantal woononderdelen waarbij voor 1994 vrijwel altijd gebruik werd gemaakt van asbest als basismateriaal. Eén van de tips om asbesthoudende materialen te herkennen is te letten op deze bekende woononderdelen, waaronder het golfplaten dak. Ook het dakbeschot (onder uw dak in Maastricht) is meestal van asbestplaten. Ook in bedrijven komt asbest voor. Eén van de tips voor het herkennen van asbest in bedrijvenpanden, is het letten op de ventilatiepijpen. Wilt u als particulier of als bedrijf een asbestsanering of –inventarisatie uit laten voeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vergelijk tot 6 kosteloze offertes!

Asbest, risico voor gezondheid?

Vele klanten hebben een zekere angst voor asbest, omdat zij denken dat dit in alle gevallen een negatief gevolg heeft voor hun gezondheid. In sommige situaties is het inademen van asbest erg slecht, maar in de meeste gevallen kunt u gezond leven ook als er wel asbest aanwezig is in huis. Er bestaan namelijk twee soorten: hechtgebonden en losgebonden asbest. Deze eerste variant is niet perse een gevaar voor uw gezondheid. Wanneer er losgebonden asbest in uw woning in Maastricht gevonden is, is het noodzakelijk om dit zo snel mogelijk te verwijderen. Een asbestsaneringsbedrijf staat hierin graag voor u klaar.

asbest Maastricht

Uw voordeel

  • Vergelijk offertes & bespaar tot 30%
  • De offerteaanvraag is gratis en vrijblijvend
  • Asbest specialisten uit Maastricht

Benieuwd naar de kosten en mogelijkheden?

Benieuwd naar de kosten van asbestinventarisatie of asbestverwijdering? Vergelijk gratis offertes!

Gratis offertes aanvragen
asbest herkennen

Asbest herkennen

Regelmatig krijgen wij van klanten uit Maastricht de vraag hoe zij asbest kunnen herkennen, en hoe zij hier vervolgens mee om moeten gaan. Het antwoord hierop is afhankelijk van het soort asbest waarover we spreken. Er bestaan twee soorten asbestproducten: hechtgebonden en losgebonden. Met de hechtgebonden producten is er weinig aan de hand, omdat de asbestvezels stevig in het materiaal verankerd zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cement. De loshangende producten zijn gevaarlijker, doordat de vezels dan vrij in de lucht kunnen komen. U moet deze dan ook altijd laten verwijderen. Losgebonden asbest is te herkennen aan de vezelachtige structuur. Herkennen van hechtgebonden asbest is een stuk lastiger, schakel hiervoor een expert in.

asbestonderzoek Maastricht

Asbest of niet? Asbestanalyse uitvoeren!

Hebt u het vermoeden dat er asbest in het dak zit, maar weet u niet zeker of u deze dient te saneren? Dan is het een optie om een asbestanalyse aan te vragen.

Een asbestanalyse wordt meestal gedaan door een SC 540 gecertificeerd asbestbedrijf uit Maastricht. Hiervoor moet u een monster van ongeveer 4 centimeter omtrek opsturen naar het bedrijf. Deze zal met een eenvoudige test achterhalen of er inderdaad sprake is van asbestvezels, en u vervolgens informeren over de vervolgstappen voor het saneren van uw dak, of de juiste methode van asbestverwijdering. De bedrijven uit ons netwerk zijn allen ruim ervaren in de asbestsanering.

asbestinventarisatie Maastricht

Asbestinventarisatie bij renovatie- of sloopwerkzaamheden

Wilt u uw dak of dakbeschot vervangen, of anderzijds een renovatie uitvoeren bij uw woning of bedrijfspand in Maastricht? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Een asbestonderzoek bestaat uit drie onderdelen, waarvan het vooronderzoek de eerste is. Bij het asbestonderzoek kijkt men naar bouwkundige gegevens en oude bouwaanvragen. Daarna wordt de daadwerkelijke asbestinventarisatie gedaan tijdens het veldwerk. De inspecteur zal de hele woning bij langs gaan en alle risicovelden noteren, en hier eventueel monsters van nemen. Tot slot zal op basis van het labonderzoek en het veldwerk een asbestinventarisatierapport worden afgegeven met advies voor de asbestverwijdering.

asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport

Als u als particulier of als organisatie in Maastricht wilt gaan slopen of verbouwen zult u een asbestinventarisatie moeten laten uitvoeren. Dit houdt in dat er in het pand onderzoek wordt gedaan of er asbest aanwezig is, en zo ja, welke soort dit is. Er zijn diverse asbestonderzoeken, maar in eerste instantie wordt er een inventarisatie zonder breek- of sloopwerk uitgevoerd. De expert kan aan de hand van de gebruikte materialen direct-waarneembaar asbest herkennen. Aan de hand van de resultaten stelt de vakman een asbestinventarisatierapport op. Hierin staan de conclusies van het onderzoek, wordt vastgesteld of er verder onderzoek vereist is en of er inderdaad gestart kan worden met de sloop- of verbouwwerkzaamheden. Ook als u niet wilt verbouwen is het mogelijk om een dergelijk asbestonderzoek uit te laten voeren, bijvoorbeeld als u de woning in Maastricht wilt gaan verkopen.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Er zijn in Maastricht diverse verschillende mogelijkheden als het gaat om een asbestonderzoek. In vele gevallen is het niet verplicht, maar als u wilt gaan verbouwen of slopen zult u wel een asbestinventarisatierapport aan de gemeente moeten overhandigen. Wanneer er asbest aanwezig is hoeft dit namelijk niet altijd een probleem te vormen voor uw gezondheid. Op het moment dat het aanwezig is en u gaat verbouwen, dan bestaat de kans dat de vezels losraken en door de lucht gaan zweven. In dat geval vormt het zeker een gevaar, en daarom moet u eerst een asbestsanering laten uitvoeren voordat u mag gaan verbouwen of slopen.

Asbestonderzoek type A, B, 0 of G

Wanneer u bij de gemeente komt voor het aanvragen van een asbestinventarisatie, dan heeft de gemeenteambtenaar de keus uit drie vormen van asbestonderzoek: de types A, B, 0 of G. Het Type A onderzoek is geschikt voor het indienen van een slooprapport, waarbij men zichtbare asbestrisico’s onderzoekt, en een plan voor de asbestsanering opstelt. Het B onderzoek vormt hierop een aanvulling, waarbij men ook het vermoeden van onzichtbare risico’s onderzoekt. Een type 0 asbestonderzoek richt zich op gebouwen dat nog in gebruik is, en de vraag of er sprake is van een blootstellingrisico. Het asbestinventarisatierapport dat hieruit voorkomt, geldt niet als basis voor een sloopvergunning.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren in Maastricht?

Benieuwd naar de kosten van asbestinventarisatie? Vergelijk offertes & bespaar!

Gratis offertes aanvragen
asbest verwijderen Maastricht

Asbest laten verwijderen

Als er uit de asbestinventarisatie blijkt dat er sprake is van gevaarlijk asbestblootstelling, dan is het hoog tijd om de producten te verwijderen. Het verwijderen van de asbest is relatief gevaarlijk, omdat op dit moment er een grote sprake is van blootstelling aan de asbestvezels. Het is daarom ook verstandig om de asbestverwijdering over te dragen aan een erkend vakman uit Maastricht. Deze maken bij het verwijderen gebruik van professionele technieken en beschermende kleding, en zullen tevens het risico op loskomende vezels bij de asbestverwijdering aanzienlijk beperken. Eventueel is het een optie om als particulier zelf de asbest te verwijderen.

asbestsanering particulier of bedrijf?

Asbest verwijderen: particulier of bedrijf?

Zowel een particulier als bedrijf uit Maastricht kan een asbestsanering uit laten voeren door een gespecialiseerd asbestbedrijf. Als particulier kunt u er eventueel voor kiezen om zelf het hechtgebonden asbest te verwijderen. Dit is alleen toegestaan als het om kleine hoeveelheden gaat die u in het geheel kunt afvoeren zonder dat het bewerkt hoeft te worden. Gaat het om losgebonden asbest dan zult u een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf moeten inschakelen voor het saneren en afvoeren hiervan. Als organisatie bent u verplicht om een gespecialiseerd asbestbedrijf in te schakelen. Ook bent u verplicht om deze werkzaamheden 4 weken van tevoren te melden bij de Inspectie SZW.

Asbest verwijderen? Uitleg van het proces!

Wanneer u asbesthoudende producten vermoedt, dan doorloopt u het volgende proces:

  • Aan de hand van een asbestinventarisatie wordt een rapport opgesteld
  • Bij een vermoeden op niet direct waarneembare asbest wordt eventueel een vervolgonderzoek ingesteld
  • Hierna volgt de binnen- of buitenasbestsanering in Maastricht
Buitensanering vindt plaats in de open lucht, en om problemen te voorkomen wordt de woning ruim afgezet. Wanneer de asbesthoudende producten zich binnenshuis bevinden dan wordt er eventueel gebruik gemaakt van een containment, om zo besmetting met andere ruimtes zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer is asbestverwijdering verplicht?

Zoals wij al eerder beschreven is het goed mogelijk om te leven met asbesthoudende producten in uw woning zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw gezondheid. Een sanering is in het geval van de hechtgebonden variant dus in de meeste gevallen niet verplicht.

Hierop geldt echter één belangrijke uitzondering: asbestdaken moeten vervangen worden. Veel golfplaten worden gebruikt als daken voor tuinhuizen en schuren. Als deze asbesthoudend zijn dan bent u verplicht om deze voor 2024 te verwijderen.

Het is echter verstandig om dit zo snel mogelijk uit te laten voeren, omdat u op dit moment recht hebt op een subsidie. Heeft u voor 2024 nog niet uw asbestdaken verwijderd, dan riskeert u een boete.

Het proces van asbestverwijdering in beeld:

Asbest laten verwijderen in Maastricht?

Benieuwd naar de kosten van asbestsanering? Vergelijk offertes van specialisten uit Maastricht.

Gratis offertes aanvragen

Kosten asbestinventarisatie

Bent u geïnteresseerd in een asbestinventarisatie? Dan bent u waarschijnlijk nieuwsgierig naar de kosten hiervan. Type 0 inventarisatie is de meest voordelige optie: deze kost gemiddeld €175,- tot €225,-. Hierbij gaat het echter om een beperkte inspectie, waardoor dit niet voldoende is om een sloopmelding te doen.

Hiervoor moet u in ieder geval een type A inventarisatie laten uitvoeren. Type A kost u gemiddeld €375,- tot €500,-. Mocht er een vervolgonderzoek plaats moeten vinden, dan is dat in de meeste gevallen een type B inventarisatie. Dit is een stuk kostbaarder en kost gemiddeld €650,- tot €1.500,-.

Prijstabel: kosten asbestinventarisatie

Type asbestinventarisatieGemiddelde kosten, inclusief btw
Type A€375,- tot €500,-
Type B€650,- tot €1.500,-
Type 0€175,- tot €225,-
Type G€450,- tot €750,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten.

Kosten asbest verwijderen

Blijkt naar aanleiding van het asbestonderzoek dat er inderdaad asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dan kunt u ervoor kiezen om deze te laten weghalen. De kosten voor een sanering zullen over het algemeen relatief hoog uitvallen, en zijn grotendeels afhankelijk van het oppervlak. Een asbestsanering in een ruimte tot 35 vierkante meter kost ongeveer €1.000,- tot €1.200,- en voor 50 vierkante meter betaalt u gemiddeld €1.500,- tot €1.700,-. Wilt u uw asbestdak laten verwijderen? Voor golfplaten tot 10 vierkante meter bedragen de kosten ongeveer €650,- tot €750,-. Als u zoveel mogelijk wilt besparen is het verstandig om de tarieven van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

asbestverwijdering kosten
Gratis offertes aanvragen

Prijstabel: kosten asbest verwijderen

Asbest verwijderen per ruimteGemiddelde kosten, inclusief btw
1 ruimte tot 35 m²€1.000,- tot €1.200,-
2 ruimten tot 40 m²€1.100,- tot €1.300,-
2 ruimten tot 70 m²€1.600,- tot €1.800,-
3 ruimten tot 50 m²€1.500,- tot €1.700,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten. Vraag voor exacte prijsberekeningen vrijblijvende offertes aan.

Prijstabel: asbest golfplaten verwijderen

Asbest verwijderen: golfplatenGemiddelde kosten, inclusief btw
1 – 10 m²€650,- tot €750,-
11 – 20 m²€800,- tot €900,-
21 – 30 m²€850,- tot €950,-
31 – 50 m²€900,- tot €1.000,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten. Benieuwd naar de exacte prijzen? Vraag dan offertes aan.

Asbest zelf verwijderen en afvoeren

Bent u redelijk handig en overweegt u om zelf uw woning in Maastricht te saneren? Dan zult u voor de asbestverwijdering eerst contact op moeten nemen met uw gemeente. Voor een dergelijke asbestsanering gelden namelijk strenge regels en het is voor particulieren niet altijd toegestaan om de asbest te verwijderen of afvoeren. Voorwaarde voor het zelf saneren is dat u de asbesthoudende materialen niet beschadigd en in het geheel kunt verwijderen. In sommige gevallen is het gevaarlijker om de asbest op verkeerde wijze te saneren dan om deze te laten zitten. De gemeente kan u op de hoogte stellen van alle strenge eisen en regels omtrent het saneren en afvoeren. Schakel bij twijfel altijd een erkend asbestbedrijf uit Maastricht in voor de asbestsanering.

Asbestafval

Is het gelukt om de asbesthoudende materialen in één geheel te verwijderen uit uw woning in Maastricht? Dan zult u deze na de asbestverwijdering ook nog moeten afvoeren. Helaas kunt u de materialen niet zomaar in de kliko gooien, en moet u deze zorgvuldig afvoeren om beschadigingen te voorkomen. In sommige gemeentes kunt u, tegen een vergoeding, het asbestafval bij de milieustraat afleveren. Wel moet u het materiaal verpakken in een dichte plastic zak waar duidelijk op vermeldt staat dat het afval asbesthoudend is. Ziet u het niet zitten om de materialen zelf te vervoeren? In dat geval kunt u ook eventueel een afspraak maken om de producten af te laten voeren.

asbest dak

Asbestverbod in 2024 op daken

Per 2024 is er naar alle waarschijnlijkheid een asbestverbod op daken. Dit houdt in dat u asbesthoudende golfplaten voor die tijd moet laten saneren. Hoewel hechtgebonden asbest niet perse schadelijk is voor de gezondheid en vaak kan blijven zitten, geldt dit niet bij asbestdaken. Door de verschillende weersomstandigheden is het namelijk goed mogelijk dat de golfplaten beschadigd raken, waardoor de asbestvezels door de lucht gaan zweven. Dit is niet alleen een gevaar voor u, maar ook voor uw omgeving.

Heeft u asbestdaken? Dan raden wij u aan deze zo snel mogelijk te laten vervangen.

asbest verwijderen subsidie

Subsidieregeling asbestdaken verwijderen

Voor het uitvoeren van een asbestsanering is het als particulier mogelijk om gebruik te maken van een subsidie voor het saneren van asbestdaken. U komt enkel in aanmerking voor deze subsidie op het moment dat u de rekening betaalt voor de asbestsanering, en wanneer de naam op de aanvraag van de subsidie overeenkomt met de naam op de factuur van de asbestverwijdering. Voor het jaar 2018 heeft de Nederlandse Overheid €11,3 miljoen beschikbaar gesteld, maar doordat het budget in 2017 al snel overschreden was worden alle aanvragen uit 2017 ook dit jaar in behandeling genomen. Wilt u hier aanspraak op maken dan is het verstandig om zo snel mogelijk een subsidieaanvraag te doen. Tip: kijk op de website van RVO voor meer informatie.

asbestsanering offerte Maastricht

Asbest specialisten met SC-540 certificaat

Wanneer u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van een asbestonderzoek, dan moet u op zoek gaan naar een asbestspecialist uit Maastricht. Er bestaan diverse soorten specialisten. Voor het uitvoeren van een type 0 inventarisatie hoeft de specialist uit Maastricht niet perse gecertificeerd te zijn. Dit heeft als gevolg dat conclusie uit een typ 0 inventarisatie ook geen waarde heeft bij het melden van een verbouwing. Als u dus wilt slopen of verbouwen zult u een type A onderzoek moeten laten uitvoeren, en een dergelijke inventarisatie mag alleen worden uitgevoerd door specialisten uit Maastricht die beschikken over het SC-540 certificaat. Kom via ons netwerk in contact met gecertificeerde specialisten uit Maastricht.

Besparen? Vrijblijvend offertes vergelijken!

Heeft u een vraag over het herkennen van een dakbeschot met asbestvezels? Wilt u weten in hoeverre u subsidie kunt vragen voor het verwijderen en afvoeren van de golfplaten van het dak? Of hebt u behoefte aan een overzicht van de kosten voor de asbestsanering en het asbestinventarisatierapport? Aarzel dan niet om u met ons in verbinding te stellen. Geeft uw wensen voor de asbestinventarisatie en het asbestinventarisatierapport door via ons offerteformulier, en wij sturen u spoedig een aantal geheel vrijblijvende offertes toe van experts uit Maastricht. Het is aan u om deze met elkaar te vergelijken op basis van prijs en aanbod.