Inventarisatie & Sanering

Vergelijk offertes vanrf asbest specialisten in Heerenveen!

Gratis offertes!

Asbest Heerenveen – Inventariseren en verwijderen

Sinds een aantal jaar wordt er vanuit de Nederlandse overheid aandacht besteed aan het herkennen, saneren en afvoeren van asbest, om zo al het loshangende asbest verwijderd te hebben. Wilt u uw woning renoveren of verbouwen, en is deze voor 1994 gebouwd? Dan is het verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Tijdens een asbestinventarisatie zal een expert uit Heerenveen controleren of er geen gebruik is gemaakt van asbestisolatie of andere asbestproducten tijdens de bouw, en kijkt hij tevens naar de staat van het materiaal. Vervolgens levert de specialist een asbestinventarisatierapport af, op basis waarvan de gemeente u een vergunning kan geven voor de asbestverwijdering en de sloop van een woongedeelte.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of over de kosten? Aarzel dan niet om op het offerteformulier in te vullen. U ontvangt spoedig een aantal gratis offertes, zonder verdere verplichtingen om te vergelijken. Zo bespaart u op de kosten!

Start hier uw gratis offerteaanvraag!

Navigeer op deze pagina naar:

Asbest herkennen | Asbestinventarisatie | Asbest verwijderen | Gemiddelde kosten | Subsidie?

Asbest in huis of bedrijf?

Wij noemden al dat het herkennen van asbestproducten niet altijd eenvoudig is, alhoewel in sommige gevallen de vezelstructuur voldoende indicatie geeft. Er zijn echter wel een aantal woononderdelen waarbij voor 1994 vrijwel altijd gebruik werd gemaakt van asbest als basismateriaal. Eén van de tips om asbesthoudende materialen te herkennen is te letten op deze bekende woononderdelen, waaronder het golfplaten dak. Ook het dakbeschot (onder uw dak in Heerenveen) is meestal van asbestplaten. Ook in bedrijven komt asbest voor. Eén van de tips voor het herkennen van asbest in bedrijvenpanden, is het letten op de ventilatiepijpen. Wilt u als particulier of als bedrijf een asbestsanering of –inventarisatie uit laten voeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vergelijk tot 6 kosteloze offertes!

Asbest, risico voor gezondheid?

Vele klanten hebben een zekere angst voor asbest, omdat zij denken dat dit in alle gevallen een negatief gevolg heeft voor hun gezondheid. In sommige situaties is het inademen van asbest erg slecht, maar in de meeste gevallen kunt u gezond leven ook als er wel asbest aanwezig is in huis. Er bestaan namelijk twee soorten: hechtgebonden en losgebonden asbest. Deze eerste variant is niet perse een gevaar voor uw gezondheid. Wanneer er losgebonden asbest in uw woning in Heerenveen gevonden is, is het noodzakelijk om dit zo snel mogelijk te verwijderen. Een asbestsaneringsbedrijf staat hierin graag voor u klaar.

asbest verwijderen Heerenveen

Uw voordeel

  • Vergelijk offertes & bespaar tot 30%
  • De offerteaanvraag is gratis en vrijblijvend
  • Asbest specialisten uit Heerenveen

Benieuwd naar de kosten en mogelijkheden?

Benieuwd naar de kosten van asbestinventarisatie of asbestverwijdering? Vergelijk gratis offertes!

Gratis offertes aanvragen
asbest herkennen

Asbest herkennen

Regelmatig krijgen wij van klanten uit Heerenveen de vraag hoe zij asbest kunnen herkennen, en hoe zij hier vervolgens mee om moeten gaan. Het antwoord hierop is afhankelijk van het soort asbest waarover we spreken. Er bestaan twee soorten asbestproducten: hechtgebonden en losgebonden. Met de hechtgebonden producten is er weinig aan de hand, omdat de asbestvezels stevig in het materiaal verankerd zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cement. De loshangende producten zijn gevaarlijker, doordat de vezels dan vrij in de lucht kunnen komen. U moet deze dan ook altijd laten verwijderen. Losgebonden asbest is te herkennen aan de vezelachtige structuur. Herkennen van hechtgebonden asbest is een stuk lastiger, schakel hiervoor een expert in.

asbestonderzoek Heerenveen

Asbest of niet? Asbestanalyse uitvoeren!

Hebt u het vermoeden dat er asbest in het dak zit, maar weet u niet zeker of u deze dient te saneren? Dan is het een optie om een asbestanalyse aan te vragen.

Een asbestanalyse wordt meestal gedaan door een SC 540 gecertificeerd asbestbedrijf uit Heerenveen. Hiervoor moet u een monster van ongeveer 4 centimeter omtrek opsturen naar het bedrijf. Deze zal met een eenvoudige test achterhalen of er inderdaad sprake is van asbestvezels, en u vervolgens informeren over de vervolgstappen voor het saneren van uw dak, of de juiste methode van asbestverwijdering. De bedrijven uit ons netwerk zijn allen ruim ervaren in de asbestsanering.

asbestinventarisatie Heerenveen

Asbestinventarisatie bij renovatie- of sloopwerkzaamheden

Wilt u uw dak of dakbeschot vervangen, of anderzijds een renovatie uitvoeren bij uw woning of bedrijfspand in Heerenveen? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Een asbestonderzoek bestaat uit drie onderdelen, waarvan het vooronderzoek de eerste is. Bij het asbestonderzoek kijkt men naar bouwkundige gegevens en oude bouwaanvragen. Daarna wordt de daadwerkelijke asbestinventarisatie gedaan tijdens het veldwerk. De inspecteur zal de hele woning bij langs gaan en alle risicovelden noteren, en hier eventueel monsters van nemen. Tot slot zal op basis van het labonderzoek en het veldwerk een asbestinventarisatierapport worden afgegeven met advies voor de asbestverwijdering.

asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport

Als u als particulier of als organisatie in Heerenveen wilt gaan slopen of verbouwen zult u een asbestinventarisatie moeten laten uitvoeren. Dit houdt in dat er in het pand onderzoek wordt gedaan of er asbest aanwezig is, en zo ja, welke soort dit is. Er zijn diverse asbestonderzoeken, maar in eerste instantie wordt er een inventarisatie zonder breek- of sloopwerk uitgevoerd. De expert kan aan de hand van de gebruikte materialen direct-waarneembaar asbest herkennen. Aan de hand van de resultaten stelt de vakman een asbestinventarisatierapport op. Hierin staan de conclusies van het onderzoek, wordt vastgesteld of er verder onderzoek vereist is en of er inderdaad gestart kan worden met de sloop- of verbouwwerkzaamheden. Ook als u niet wilt verbouwen is het mogelijk om een dergelijk asbestonderzoek uit te laten voeren, bijvoorbeeld als u de woning in Heerenveen wilt gaan verkopen.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Er zijn in Heerenveen diverse verschillende mogelijkheden als het gaat om een asbestonderzoek. In vele gevallen is het niet verplicht, maar als u wilt gaan verbouwen of slopen zult u wel een asbestinventarisatierapport aan de gemeente moeten overhandigen. Wanneer er asbest aanwezig is hoeft dit namelijk niet altijd een probleem te vormen voor uw gezondheid. Op het moment dat het aanwezig is en u gaat verbouwen, dan bestaat de kans dat de vezels losraken en door de lucht gaan zweven. In dat geval vormt het zeker een gevaar, en daarom moet u eerst een asbestsanering laten uitvoeren voordat u mag gaan verbouwen of slopen.

Asbestonderzoek type A, B, 0 of G

Tot maart 2017 werd asbestonderzoek aangeduid met type A, B, 0 of G. Tegenwoordig gebruiken we deze categorieën niet meer. Alle categorieën voor asbestinventarisatie zijn namelijk samengevoegd tot één schema. Binnen dit schema bestaan de verschlilende types (A, B, 0 of G) nog wel. Type A is bijvoorbeeld asbest dat direct zichtbaar is met het blote oog. Denk hierbij aan golfplaten op een dak. Type B is asbest dat niet direct herkenbaar is. Asbestonderzoek wordt gebruikt om te onderzoeken om wat voor asbestmateriaal het gaat, hoe het verwijderd moet worden en hoe lang het verwijderen duurt. Tijdens het asbestonderzoek volgt de specialist het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie en deelt hij het asbesthoudende materiaal in in verschillende klasses.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren in Heerenveen?

Benieuwd naar de kosten van asbestinventarisatie? Vergelijk offertes & bespaar!

Gratis offertes aanvragen
asbest verwijderen Heerenveen

Asbest laten verwijderen

Als er uit de asbestinventarisatie blijkt dat er sprake is van gevaarlijk asbestblootstelling, dan is het hoog tijd om de producten te verwijderen. Het verwijderen van de asbest is relatief gevaarlijk, omdat op dit moment er een grote sprake is van blootstelling aan de asbestvezels. Het is daarom ook verstandig om de asbestverwijdering over te dragen aan een erkend vakman uit Heerenveen. Deze maken bij het verwijderen gebruik van professionele technieken en beschermende kleding, en zullen tevens het risico op loskomende vezels bij de asbestverwijdering aanzienlijk beperken. Eventueel is het een optie om als particulier zelf de asbest te verwijderen.

asbestsanering particulier of bedrijf?

Asbest verwijderen: particulier of bedrijf?

Zowel een particulier als bedrijf uit Heerenveen kan een asbestsanering uit laten voeren door een gespecialiseerd asbestbedrijf. Als particulier kunt u er eventueel voor kiezen om zelf het hechtgebonden asbest te verwijderen. Dit is alleen toegestaan als het om kleine hoeveelheden gaat die u in het geheel kunt afvoeren zonder dat het bewerkt hoeft te worden. Gaat het om losgebonden asbest dan zult u een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf moeten inschakelen voor het saneren en afvoeren hiervan. Als organisatie bent u verplicht om een gespecialiseerd asbestbedrijf in te schakelen. Ook bent u verplicht om deze werkzaamheden 4 weken van tevoren te melden bij de Inspectie SZW.

Asbest verwijderen? Uitleg van het proces!

Wanneer u asbesthoudende producten vermoedt, dan doorloopt u het volgende proces:

  • Aan de hand van een asbestinventarisatie wordt een rapport opgesteld
  • Bij een vermoeden op niet direct waarneembare asbest wordt eventueel een vervolgonderzoek ingesteld
  • Hierna volgt de binnen- of buitenasbestsanering in Heerenveen
Buitensanering vindt plaats in de open lucht, en om problemen te voorkomen wordt de woning ruim afgezet. Wanneer de asbesthoudende producten zich binnenshuis bevinden dan wordt er eventueel gebruik gemaakt van een containment, om zo besmetting met andere ruimtes zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer is asbestverwijdering verplicht?

Zoals wij al eerder beschreven is het goed mogelijk om te leven met asbesthoudende producten in uw woning zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw gezondheid. Een sanering is in het geval van de hechtgebonden variant dus in de meeste gevallen niet verplicht.

Hierop geldt echter één belangrijke uitzondering: asbestdaken moeten vervangen worden. Veel golfplaten worden gebruikt als daken voor tuinhuizen en schuren. Het is echter verstandig om het saneren zo snel mogelijk uit te laten voeren, vanwege het gevaar op losse asbestvezels.

Het proces van asbestverwijdering in beeld:

Asbest laten verwijderen in Heerenveen?

Benieuwd naar de kosten van asbestsanering? Vergelijk offertes van specialisten uit Heerenveen.

Gratis offertes aanvragen

Kosten asbestinventarisatie

Bent u geïnteresseerd in een asbestinventarisatie? Dan bent u waarschijnlijk nieuwsgierig naar de kosten hiervan. Asbestinventarisatie voor aankoop of verbouwing woning (ook wel Type 0 onderzoek genoemd) kost ongeveer €175,- tot €225,-. Hierbij gaat het echter om een beperkte inspectie, waardoor dit niet voldoende is om een sloopmelding te doen.

Voor een sloopmelding is het nodig om een zogenaamd type A of type B inventarisatie te doen. Asbestinventarisatie van asbest dat direct te herkennen is, vroeger type A genoemd, kost gemiddeld €375,- tot €500,-. Mocht er een vervolgonderzoek plaats moeten vinden, dan is dat in de meeste gevallen een type B inventarisatie. Dit is een stuk kostbaarder en kost gemiddeld €650,- tot €1.500,-.

Prijstabel: kosten asbestinventarisatie

Type asbestinventarisatieGemiddelde kosten, inclusief btw*
Asbest is direct te herkennen (was type A)€375,- tot €500,-
Asbest is niet direct zichtbaar (was type B)€650,- tot €1.500,-
Asbestinventarisatie voor aankoop of verbouwing woning (was type 0)€175,- tot €225,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten.

Kosten asbest verwijderen

Blijkt naar aanleiding van het asbestonderzoek dat er inderdaad asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dan kunt u ervoor kiezen om deze te laten weghalen. De kosten voor een sanering zullen over het algemeen relatief hoog uitvallen, en zijn grotendeels afhankelijk van het oppervlak. Een asbestsanering in een ruimte tot 35 vierkante meter kost ongeveer €1.000,- tot €1.200,- en voor 50 vierkante meter betaalt u gemiddeld €1.500,- tot €1.700,-. Wilt u uw asbestdak laten verwijderen? Voor golfplaten tot 10 vierkante meter bedragen de kosten ongeveer €650,- tot €750,-. Als u zoveel mogelijk wilt besparen is het verstandig om de tarieven van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

kosten verwijderen asbest

Prijstabel: kosten asbest verwijderen

Asbest verwijderen per ruimteGemiddelde kosten, inclusief btw
1 ruimte tot 35 m²€1.000,- tot €1.200,-
2 ruimten tot 40 m²€1.100,- tot €1.300,-
2 ruimten tot 70 m²€1.600,- tot €1.800,-
3 ruimten tot 50 m²€1.500,- tot €1.700,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten. Vraag voor exacte prijsberekeningen gratis offertes aan.

Prijstabel: asbest golfplaten verwijderen

Asbest verwijderen: golfplatenGemiddelde kosten, inclusief btw
1 – 10 m²€650,- tot €750,-
11 – 20 m²€800,- tot €900,-
21 – 30 m²€850,- tot €950,-
31 – 50 m²€900,- tot €1.000,-

*Let op dit zijn gemiddelde kosten. Benieuwd naar de exacte prijzen? Vraag dan gratis offertes aan.

Asbest zelf verwijderen en afvoeren

Bent u redelijk handig en overweegt u om zelf uw woning in Heerenveen te saneren? Dan zult u voor de asbestverwijdering eerst contact op moeten nemen met uw gemeente. Voor een dergelijke asbestsanering gelden namelijk strenge regels en het is voor particulieren niet altijd toegestaan om de asbest te verwijderen of afvoeren. Voorwaarde voor het zelf saneren is dat u de asbesthoudende materialen niet beschadigd en in het geheel kunt verwijderen. In sommige gevallen is het gevaarlijker om de asbest op verkeerde wijze te saneren dan om deze te laten zitten. De gemeente kan u op de hoogte stellen van alle strenge eisen en regels omtrent het saneren en afvoeren. Schakel bij twijfel altijd een erkend asbestbedrijf uit Heerenveen in voor de asbestsanering.

Asbestafval

Is het gelukt om de asbesthoudende materialen in één geheel te verwijderen uit uw woning in Heerenveen? Dan zult u deze na de asbestverwijdering ook nog moeten afvoeren. Helaas kunt u de materialen niet zomaar in de kliko gooien, en moet u deze zorgvuldig afvoeren om beschadigingen te voorkomen. In sommige gemeentes kunt u, tegen een vergoeding, het asbestafval bij de milieustraat afleveren. Wel moet u het materiaal verpakken in een dichte plastic zak waar duidelijk op vermeldt staat dat het afval asbesthoudend is. Ziet u het niet zitten om de materialen zelf te vervoeren? In dat geval kunt u ook eventueel een afspraak maken om de producten af te laten voeren.

asbest dak

Asbestverbod in 2024 op daken?

Per 2024 zou er een verbod komen op asbestdaken, maar dit verbod is uitgesteld. Dit betekent niet dat er geen verbod komt. Asbesthoudende golfplaten moet u ter zijner tijd wel laten verwijderen. Zogenaamde hechtgebonden golfplaten zijn niet perse schadelijk voor de gezondheid, maar toch is het verstandig om ze te laten verwijderen. Bij beschadigingen of andere problemen kunnen er namelijk wel asbestvezels los raken.

Heeft u asbestdaken? Dan raden wij u aan deze zo snel mogelijk te laten vervangen.

asbest verwijderen subsidie

Subsidieregeling asbestdaken verwijderen

Voor het uitvoeren van een asbestsanering is het als particulier niet meer mogelijk om gebruik te maken van een subsidie voor het saneren van asbestdaken. Alle subsidieregelingen zijn op, zelfs het extra budget dat in 2019 vrij is gekomen is niet meer toegankelijk. Soms zijn er nog wel gemeentelijke of andere lokale subsidieregelingen mogelijk. Tip: kijk op de website van RVO voor meer informatie.

gratis offertes asbestinventarisatie

Asbest specialisten met SC-540 certificaat

Wanneer u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van een asbestonderzoek, dan moet u op zoek gaan naar een asbestspecialist uit Heerenveen. Er bestaan diverse soorten specialisten. Voor het uitvoeren van een type 0 inventarisatie hoeft de specialist uit Heerenveen niet perse gecertificeerd te zijn. Dit heeft als gevolg dat conclusie uit een type 0 inventarisatie ook geen waarde heeft bij het melden van een verbouwing. Als u dus wilt slopen of verbouwen zult u een type A onderzoek moeten laten uitvoeren, en een dergelijke inventarisatie mag alleen worden uitgevoerd door specialisten uit Heerenveen die beschikken over het SC-540 certificaat. Kom via ons netwerk in contact met gecertificeerde specialisten uit Heerenveen.

Besparen? Gratis offertes vergelijken!

Heeft u een vraag over het herkennen van een dakbeschot met asbestvezels? Wilt u weten in hoeverre u subsidie kunt vragen voor het verwijderen en afvoeren van de golfplaten van het dak? Of hebt u behoefte aan een overzicht van de kosten voor de asbestsanering en het asbestinventarisatierapport? Aarzel dan niet om u met ons in verbinding te stellen. Geeft uw wensen voor de asbestinventarisatie en het asbestinventarisatierapport door via ons offerteformulier, en wij sturen u spoedig een aantal geheel vrijblijvende offertes toe van experts uit Heerenveen. Het is aan u om deze met elkaar te vergelijken op basis van prijs en aanbod.

Start uw gratis offerteaanvraag!